02-0623099   095-1126658, 095-5101135    

แอร์อามีน่า แบบสี่ทิศทาง

แอร์บ้านถูกดี.com
02-0623099 095-1126658 095-5101135FREE

เครื่องใหม่แกะกล่อง 100% รับประกันจากศูนย์
รับประกันคุณภาพงานติดตั้ง
แอร์บ้านถูกดี.com
โทร. 095-1126658, 095-5101135

แอร์ Amena Cassettype เบอร์ 5 LK,LKM SERIES

แอร์ Amena Cassettype เบอร์ 5 LK,LKM SERIES

 • Model

 • COM

 • BTU

 • ระบบไฟ

 • No.

 • EER

 • ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!!

 • LK13MNVSE/PKC13RSVSE
 • ROTARY
 • 13,280
 • 220V
 • 5
 • 11.92
 • - hot
 • LK18MNVSE/PKC18RSVSE
 • ROTARY
 • 19,532
 • 220V
 • 5
 • 12.31
 • - hot
 • LK24MNVSE/PKC24CSVSE
 • SCROLL
 • 25,908
 • 220V
 • 5
 • 11.84
 • 40,900 hot
 • LK30MNVSE/KC30RSVSE
 • ROTARY
 • 31,198
 • 220V
 • 5
 • 11.28
 • 55,900 hot
 • LK36MNVSE/KC36CSVSE
 • SCROLL
 • 35,923
 • 220V
 • 5
 • 11.13
 • 60,900 hot
 • LK40MNVSE/KC40CSVSE
 • SCROLL
 • 38,692
 • 220V
 • 5
 • 11.29
 • 63,900 hot
 • LK36MNVSE/KC36CSYSE
 • SCROLL
 • 36,550
 • 380V
 • 5
 • 11.24
 • - hot
 • LK40MNVSE/KC40CSYSE
 • SCROLL
 • 38,646
 • 380V
 • 5
 • 11.58
 • - hot
 • LKM17MNVSM / PKC17RSVSM
 • ROTARY
 • 17,000
 • 220V
 • 5
 • 9.78
 • - hot
 • LKM44MNVSU / KC 60CSYZU
 • SCROLL
 • 44,000
 • 380V
 • 5
 • 9.63
 • - hot
 • LKM48MNVSM / KC48CSYZU
 • SCROLL
 • 48,000
 • 380V
 • 5
 • 10.67
 • - hot
 • LKM60MNVSU / KC 60CSYZU
 • SCROLL
 • 52,000
 • 380V
 • 5
 • 9.63
 • 71,900 hot

ข้อมูลสินค้า


แอร์ Amena Cassettype LCB Series

แอร์ Amena Cassettype LCB Series

 • Model

 • COM

 • BTU

 • ระบบไฟ

 • No.

 • EER

 • ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!!

 • LCB 24 MNVZM / PC 24RSVZM
 • ROTARY
 • 23,200
 • 220V
 • -
 • 9.87
 • 40,900 hot
 • LCB 26 MNVZM / PC 26RSVZM
 • ROTARY
 • 26,000
 • 220V
 • -
 • 9.74
 • 43,900 hot
 • LCB 33 MNVZM / PC 33RSVZM
 • ROTARY
 • 33,100
 • 220V
 • -
 • 9.62
 • 55,900 hot
 • LCB 36 MNVZM / PC 36RSVZM
 • ROTARY
 • 36,200
 • 220V
 • -
 • 9.6
 • 58,900 hot
 • LCB 36 MNVZM / PC 36CSVZM
 • SCROLL
 • 36,500
 • 220V
 • -
 • 9.61
 • 60,900 hot
 • LCB 36 MNVZM / PC 36RSYZM
 • ROTARY
 • 36,200
 • 380V
 • -
 • 9.63
 • 58,900 hot
 • LCB 36 MNVZM / PC 36CSYZM
 • SCROLL
 • 36,500
 • 380V
 • -
 • 9.73
 • 60,900 hot
 • LCB 38 MNVZM / PC 38CSYZM
 • SCROLL
 • 38,000
 • 380V
 • -
 • 8.64
 • 62,900 hot
 • LCB 48 MNVZU / VC 48CSYZU
 • SCROLL
 • 45,000
 • 380V
 • -
 • 9.57
 • 68,900 hot
 • LCB 60 MNVZU / VC 60CSYZU
 • SCROLL
 • 52,000
 • 380V
 • -
 • 9.63
 • 71,900 hot

ข้อมูลสินค้า


แอร์ Amena แบบกระจายลม 4 ทิศทาง รุ่น LC/SC SERIES

แอร์ Amena แบบกระจายลม 4 ทิศทาง รุ่น LC/SC SERIES

 • Model

 • COM

 • BTU

 • ระบบไฟ

 • No.

 • EER

 • ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!!

 • LC 13 MNVZM / PC 13RSVZM
 • ROTARY
 • 12,000
 • 220V
 • -
 • 10.25
 • 31,900 hot
 • LC 18 MNVQM / PC 18RSVQM
 • ROTARY
 • 18,100
 • 220V
 • -
 • 9.8
 • 33,900 hot
 • SC 24 MNVZM / PC 24RSVZM
 • ROTARY
 • 23,200
 • 220V
 • -
 • 9.87
 • 36,900 hot
 • SC 26 MNVZM / PC 26RSVZM
 • ROTARY
 • 26,000
 • 220V
 • -
 • 9.74
 • 39,900 hot
 • SC 33 MNVNM / PC 33RSVNM
 • ROTARY
 • 33,500
 • 220V
 • -
 • 9.7
 • 50,900 hot
 • SC 36 MNVZM / PC 36RSVZM
 • ROTARY
 • 36,000
 • 220V
 • -
 • 9.73
 • 53,900 hot
 • SC 36 MNVNM / PC 36CSVNM
 • SCROLL
 • 36,000
 • 220V
 • -
 • 10.02
 • 55,900 hot
 • SC 36 MNVZU / PC 36RSYZM
 • ROTARY
 • 36,000
 • 380V
 • -
 • 9.86
 • 53,900 hot
 • SC 36 MNVNM / PC 36CSYNM
 • SCROLL
 • 36,000
 • 380V
 • -
 • 9.9
 • 55,900 hot
 • SC 38 MNVZM / PC 38CSYZM
 • SCROLL
 • 38,000
 • 380V
 • -
 • 8.74
 • 57,900 hot

ข้อมูลสินค้า
แอร์ Cassettype


ย้อนกลับ
Copyright © แอร์บ้านถูกดี.com All rights reserved.
Top