02-0623099   095-1126658, 095-5101135    

แอร์อามีน่า แบบสี่ทิศทาง

แอร์บ้านถูกดี.com
02-0623099 095-1126658 095-5101135FREE

เครื่องใหม่แกะกล่อง 100% รับประกันจากศูนย์
รับประกันคุณภาพงานติดตั้ง
แอร์บ้านถูกดี.com
โทร. 095-1126658, 095-5101135

แอร์ Amena Cassettype เบอร์ 5 LK,LKM SERIES

แอร์ Amena Cassettype เบอร์ 5 LK,LKM SERIES

  • Model

  • COM

  • BTU

  • ระบบไฟ

  • No.

  • EER

  • ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!!

  • LK13MNVSE/PKC13RSVSE
  • ROTARY
  • 13,280
  • 220V
  • 5
  • 11.92
  • - hot
  • LK18MNVSE/PKC18RSVSE
  • ROTARY
  • 19,532
  • 220V
  • 5
  • 12.31
  • - hot
  • LK24MNVSE/PKC24CSVSE
  • SCROLL
  • 25,908
  • 220V
  • 5
  • 11.84
  • 40,900 hot
  • LK30MNVSE/KC30RSVSE
  • ROTARY
  • 31,198
  • 220V
  • 5
  • 11.28
  • 55,900 hot
  • LK36MNVSE/KC36CSVSE
  • SCROLL
  • 35,923
  • 220V
  • 5
  • 11.13
  • 60,900 hot
  • LK40MNVSE/KC40CSVSE
  • SCROLL
  • 38,692
  • 220V
  • 5
  • 11.29
  • 63,900 hot
  • LK36MNVSE/KC36CSYSE
  • SCROLL
  • 36,550
  • 380V
  • 5
  • 11.24
  • - hot
  • LK40MNVSE/KC40CSYSE
  • SCROLL
  • 38,646
  • 380V
  • 5
  • 11.58
  • - hot
  • LKM17MNVSM / PKC17RSVSM
  • ROTARY
  • 17,000
  • 220V
  • 5
  • 9.78
  • - hot
  • LKM44MNVSU / KC 60CSYZU
  • SCROLL
  • 44,000
  • 380V
  • 5
  • 9.63
  • - hot
  • LKM48MNVSM / KC48CSYZU
  • SCROLL
  • 48,000
  • 380V
  • 5
  • 10.67
  • - hot
  • LKM60MNVSU / KC 60CSYZU
  • SCROLL
  • 52,000
  • 380V
  • 5
  • 9.63
  • 71,900 hot

ข้อมูลสินค้า


แอร์ Amena Cassettype LCB Series

แอร์ Amena Cassettype LCB Series

  • Model

  • COM

  • BTU

  • ระบบไฟ

  • No.

  • EER

  • ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!!

  • LCB 24 MNVZM / PC 24RSVZM
  • ROTARY
  • 23,200
  • 220V
  • -
  • 9.87
  • 40,900 hot
  • LCB 26 MNVZM / PC 26RSVZM
  • ROTARY
  • 26,000
  • 220V
  • -
  • 9.74
  • 43,900 hot
  • LCB 33 MNVZM / PC 33RSVZM
  • ROTARY
  • 33,100
  • 220V
  • -
  • 9.62
  • 55,900 hot
  • LCB 36 MNVZM / PC 36RSVZM
  • ROTARY
  • 36,200
  • 220V
  • -
  • 9.6
  • 58,900 hot
  • LCB 36 MNVZM / PC 36CSVZM
  • SCROLL
  • 36,500
  • 220V
  • -
  • 9.61
  • 60,900 hot
  • LCB 36 MNVZM / PC 36RSYZM
  • ROTARY
  • 36,200
  • 380V
  • -
  • 9.63
  • 58,900 hot
  • LCB 36 MNVZM / PC 36CSYZM
  • SCROLL
  • 36,500
  • 380V
  • -
  • 9.73
  • 60,900 hot
  • LCB 38 MNVZM / PC 38CSYZM
  • SCROLL
  • 38,000
  • 380V
  • -
  • 8.64
  • 62,900 hot
  • LCB 48 MNVZU / VC 48CSYZU
  • SCROLL
  • 45,000
  • 380V
  • -
  • 9.57
  • 68,900 hot
  • LCB 60 MNVZU / VC 60CSYZU
  • SCROLL
  • 52,000
  • 380V
  • -
  • 9.63
  • 71,900 hot

ข้อมูลสินค้า


แอร์ Amena แบบกระจายลม 4 ทิศทาง รุ่น LC/SC SERIES

แอร์ Amena แบบกระจายลม 4 ทิศทาง รุ่น LC/SC SERIES

  • Model

  • COM

  • BTU

  • ระบบไฟ

  • No.

  • EER

  • ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!!

  • LC 13 MNVZM / PC 13RSVZM
  • ROTARY
  • 12,000
  • 220V
  • -
  • 10.25
  • 31,900 hot
  • LC 18 MNVQM / PC 18RSVQM
  • ROTARY
  • 18,100
  • 220V
  • -
  • 9.8
  • 33,900 hot
  • SC 24 MNVZM / PC 24RSVZM
  • ROTARY
  • 23,200
  • 220V
  • -
  • 9.87
  • 36,900 hot
  • SC 26 MNVZM / PC 26RSVZM
  • ROTARY
  • 26,000
  • 220V
  • -
  • 9.74
  • 39,900 hot
  • SC 33 MNVNM / PC 33RSVNM
  • ROTARY
  • 33,500
  • 220V
  • -
  • 9.7
  • 50,900 hot
  • SC 36 MNVZM / PC 36RSVZM
  • ROTARY
  • 36,000
  • 220V
  • -
  • 9.73
  • 53,900 hot
  • SC 36 MNVNM / PC 36CSVNM
  • SCROLL
  • 36,000
  • 220V
  • -
  • 10.02
  • 55,900 hot
  • SC 36 MNVZU / PC 36RSYZM
  • ROTARY
  • 36,000
  • 380V
  • -
  • 9.86
  • 53,900 hot
  • SC 36 MNVNM / PC 36CSYNM
  • SCROLL
  • 36,000
  • 380V
  • -
  • 9.9
  • 55,900 hot
  • SC 38 MNVZM / PC 38CSYZM
  • SCROLL
  • 38,000
  • 380V
  • -
  • 8.74
  • 57,900 hot

ข้อมูลสินค้า
แอร์ Cassettype


ย้อนกลับ
Copyright © แอร์บ้านถูกดี.com All rights reserved.
Top