02-0623099   095-1126658, 095-5101135    

เงื่อนไขการติดตั้งแอร์

เงื่อนไขการติดตั้งแอร์ฟรี

( แถมในกรณีที่ใช้เท่านั้น )


แถมฟรี ท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 400 บาท ( 9,000 - 15,000 BTU )
แถมฟรี ท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 500 บาท ( 18,000 - 30,0000 BTU )


 

แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยล์ร้อน 1 ชุด และขายางรอง 1 ชุด


 

แถมฟรีชุดรางครอบท่อ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 200 บาท


 

แถมฟรีสายไฟ 10 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 40 บาท


 

แถมฟรี ชุดเบรกเกอร์ มาตรฐาน มอก.


 

ในกรณี ติดตั้งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ที่แถมฟรี
ขาแขวนคอยล์ แบบกระเช้า ชุดละ 750 บาท


 

ในกรณี ติดตั้งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ที่แถมฟรี
ขาแขวนคอยล์ แบบกระเช้า ชุดละ 750 บาท


 

กริลแอร์ (Gill) ปรับทิศทางลม ระบายความร้อน ชุด ละ 750 บาท

Copyright © แอร์บ้านถูกดี.com All rights reserved.
Top